13.4.2020 0Comment


Plastové okná i hliníkové okná a vlastnosti zasklenia
Pri voľbe skla je nutné si uvedomiť, že sklo svojimi vlastnosťami ovplivňujú plastové okná a hliníkové okná.  Pre plastové okná a hliníkové okná sklo ovplivňuje tepelnoizolačné vlastnosti, bezpečnosť, priepustnosť svetla, slnečný faktor a vo svojej podstate je najslabším článkom v ochrane proti hluku. Izolačné sklo sa skladá z dvoch alebo troch tabúľ plochého skla, ktoré sú medzi sebou vymedzené hliníkovými alebo kompozitnými dištančnými profilmi rôznej šírky. Základné typy izolačných skiel možno kombinovať, čo dovoľuje využiť prednosti rôznych typov skiel, ale aj usmerňovať slnečné spektrum a vyhovieť rôznym požiadavkám ktoré sú kladené na plastové okná a hliníkové okná.

 

skleněná stěna

Plastové okná a tepelná izolácia zasklenia
Do všetkých plastových okien a hliníkových okien sa dá namontovať tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo. Koeficient tepelnej prestupnosti zasklením má koeficient Ug. Platí zásada, čím nižšia je hodnota Ug tím je lepšií tepelnoizolačný sklený systém, lepšie tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien a hliníkových okien. 
Zvuková izolácia zasklenia plastových okien a hliníkových okien
Pri voľbe skla je nutné si uvedomiť, že sklo vo svojej podstate je najslabším článkom v ochrane proti hluku. Všetky naše plastové okná a hliníkové okná sú štandardne zasklené tepelnoizolačným dvojsklom a majú zvukovú izoláciu na úrovni Rw=32 až 34 dB. Zasklenie trojsklom má zvukovú izoláciu na úrovni Rw=34 až 36 dB. Vhodným zložením skla je možné vyriešiť celkovú nepriezvučnosť tak, aby plastové okná a hliníkové okná poskytovali dostatočnú ochranu aj v okolí rušných ulíc, diaľnic, staníc atď. Platí zásada, čím viac dB, tím lepšie plastové okno alebo hliníkové okno zvukovo izoluje.

chairs-2181947_640
Bezpečnostné sklá slúžia na ochranu proti nežiaducemu vniknutiu. Vznikajú zakomponovaním kaleného skla, lepeného skla alebo  drôtoskla do skleného systému. Môžu vzniknúť plošným spojením dvoch, či viacerých vrstiev skla a špeciálnych fólií s vysokou pevnosťou a elasticitou s použitím čírych skiel, kalených skiel alebo drôtoskla. Platí zásada čím hrubšie tabule a viac vrstiev bezpečnostnej fólie, tím je viac odolné zasklenie. Označuje sa tiež triedou bezpečnosti.
Reflexné a protislnečné sklá tvoria účinnú ochranu proti slnečnému žiareniu. Tenkou vrstvou oxidov kovov alebo koncentráciou pigmentu vo farebných fóliách medzi vrstvami skla je možné regulovať slnečnú energiu. Kombinácie týchto vlastností sú využívané hlavne pri zaskleniach fasád budov. Vlastnosti protislnečných skiel majú reflexný faktor a protislnečné sklá majú solárny faktor g udávany v %.  Platí zásada,že maximálna hodnota je 100 %. Čím je menej % tím menej slnka prejde sklom a sklo má menší solárny faktor. Pozor, lebo niekedy je lepší väčší solárny faktor, kôli tepelným ziskom.
Vlastnosť  prestupu svetla TL je udávany v %.  Platí zásada, že maximálna hodnota je 100 %. Čím je viac % tím viac svetla prejde sklom. V súčasnosti ponúkame ultra číre zasklenia. Sú čírejšie ako si dokážete predstaviť.
Sklá s okrasnými mriežkami sa nachádzajú medzi vrstvami skla v rôznych tvaroch, hrúbkach a povrchovej úprave.