24.5.2017 0Comment


Gymnázium

Veľa krát sa stretávame s názorom, že gymnázium je lepšia voľba pre mladého študenta. Ale prečo to tak vlastne je ?
Človek, ktorý sa rozhodne ísť na gymnázium môže byť veľmi inteligentný a rodičia ho prihlásia na túto školu už skôr, ako dokončí deviaty ročník. Môže to byť však aj človek, ktorý ešte nevie, kde sa bude v živote uberať, a tak zvolí školu, ktorá sa najviac podobá tej základnej. Učí sa teda tie veci, z ktorých základ už má, ale preberá ich viac do hĺbky. Môže to byť však aj niekto, kto presne vie, kde chce ísť na vysokú školu, a preto zvolí gymnázium. Je to záruka, že sa na vysokú školu dostane.

jablko

Výhody: 
·         Lepšia príprava na vysokú školu
·         Vyššia pravdepodobnosť prijatia na vysokú školu
·         Vyššia úroveň matematiky
·         Všeobecné vzdelávanie

Nevýhody:
·         Nutnosť prihlásenia sa na vysokú školu
·         Po neprijatí na vysokú školu alebo jej nedokončení študent nemá žiadne poriadne vzdelanie
·         Po ukončení štúdia študent nemá odbor
·         Veľa zbytočných informácií, ktoré študent nevyužije

Stredné odborné školy

Je všeobecne známe, že sa zo sveta pomaly vytráca remeslo a všetci by najradšej zarábali v kanceláriách svojou vlastnou hlavou.
Študenti, ktorí študujú na SOŠ majú lepšie znalosti v danom odbore. To však, ale vôbec neznamená, že nemajú poznatky aj z iných odborov. Sú to jednoducho ľudia, ktorí sa venujú činnosti, ktorá ich baví. Človek, ktorý si vyberie strednú odbornú školu je rozhodnutý, že chce o danom odbore vedieť viac. Niekedy sú to ľudia, ktorí si myslia alebo nemajú  na gymnázium dostatočné vedomosti, a preto zvolia SOŠ, ktorá im v budúcnosti zabezpečí pracovnú pozíciu.

Výhody:
·         Znalosti v danom odbore ovládajú lepšie ako gymnazisti
·         Študenti sa zaujímajú o to, čo ich baví
·         Po ukončení štúdia majú vyššiu šancu zamestnať sa
·         Stále sa môžu prihlásiť na vysokú školu s iným odborom
·         Možnosť praxe v danom odbore

knihy
 
Nevýhody:
·         Ak sa rozhodnú pre iný odbor na vysokej škole, musia veľa dobiehať
·         Je ťažké zamestnať sa presne v danom odbore, ktorý študent vyštuduje
·         Málo vyučovacích hodín matematiky a slovenského jazyka
Vo všeobecnosti, ale nezáleží na tom, či ste vyštudovali SOŠ alebo gymnázium. Záleží len na vašej šikovnosti, skúsenostiach a na veciach, ktoré ste ochotní obetovať pre nazbieranie vedomostí.