10.4.2018 devene 0Comment

Vzájomné obdarúvanie sa v protestantizme traduje už od 16. Storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky patrí stavanie jasličiek (od 13. Storočia František z Assisi), adventný veniec (1839) a dramatizácia vianočného príbehu (od 11. Storočia) …

svíčka

Vianočný stromček

Neodmysliteľnou tradíciou je od 13. Storočia vianočný stromček, ktorý v minulosti nestával v domácnosti v stojanoch na zemi, ale visel zo stropu dole. Ne zemi by zabral veľa miesta. Bolo to ešte na začiatku minulého storočia. Na Štedrý deň totiž večeralo spolu niekedy aj tridsať a viac ľudí z jednej rodiny. Pokiaľ bol stromček menší, vešali ho zväčša nad štedrovečerný stôl špičkou dolu. Ozdobené vetvičky rozdávali aj mladí a starší koledníci, ktorý sa po štedrej večeri stretli v strede dediny s kamarátmi a rodinou a vinšovali. Ihličie sa zvyklo podkladať aj pod sliepky, aby ich chránilo.   

vánoční strom

Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z nemeckých miest. Stromčeky sa najprv nezdobili. Prvá správa o ozdobenom vianočnom stromčeku je z roku 1570. Ozdobené vianočné stromčeky sa najskôr nachádzali v remeselníckych domoch a do súkromných priestorov začali prenikať až v polovici 17. Storočia. V 18. A 19. Storočí sa rozšírili aj do iných štátov, pričom najprv sa ujali v mestách až neskôr na vidieku. 

Ich zdobenie bolo milšie viac protestantom ako katolíkom. Katolícka cirkev považovala tento zvyk za pohanský. A toto tvrdenie bolo čiastočne založené na pravde. Germánske kmene vraj tak kedysi pri zimnom slnovrate uctievali boha Wotana. Podobne aj Kelti zdobenými stromčekmi a vetvičkami uctievali boha Slnka a jeho večný život.

anděl

Tradícia sa dostala podľa etnologických výskumov najprv na západ a stred Slovenska (ešte pred rokom 1918). Na severovýchode bol stromček zriedkavejší. Populárny bol po druhej svetovej vojne.
Na stromčeky visiace zo stropu priväzovali ľudia orechy a jablká. Na východe sa ujali hlavne slamené ozdoby. 

Slovenské vianočné zvyky
Ohodnoťte příspěvek